LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN BAPTISTA DE SITGES informa de l’inici del procediment de venda de l’immoble de la seva propietat, de referencia:

  • Planta 2ª del nº24 del carrer Bonaire de Sitges (08870)

Les persones interessades poden consultar les Bases del procediment al departament d’Immobles de la Fundació immobles@hospitaldesitges.cat (Sra.Mònica) o a la web de la Fundació www.hospitaldesitges.cat

Per altres consultes al respecte del procediment, al telèfon 93-894.00.03 (Sr. Josep Pascual)

IT 03 01 Bases Concurs Alienació de Bonaire 24 signat