Memòria d’activitats i comptes anuals

Any 2020
Memòria d’activitats 2020
Comptes anuals 2020

Any 2019
Memòria d’activitats 2019
Comptes anuals 2019

Any 2018
Memòria d’activitats 2018
Comptes anuals 2018

Any 2017
Memòria d’activitats 2017
Comptes anuals 2017

Any 2016
Memòria d’activitats del 2016

Comptes anuals 2016

Any 2015
Memòria d’activitats 2015
Comptes anuals 2015

Any 2014
Memòria d’activitats 2014
Comptes anuals 2014

Any 2013
Memòria d’activitats 2013
Comptes anuals 2013