Equip de Gestió

És l’òrgan encarregat de dirigir el funcionament diari dels diversos àmbits de la Fundació. Es reuneix, com a mínim, un cop per setmana. Està format per l’administrador, el director general, el director de Serveis Gerontològics i el director de Recursos de la Fundació.

Membres:

Fernando Herraiz i Philip, administrador de la Fundació de l’Hospital.
Javier Esteras i Calzada, director general de la Fundació de l’Hospital.
Verònica Castells i Ojeda, directora de Serveis Gerontològics de la Fundació de l’Hospital.
Carles Gaya i Cortés, director Financer i de Immobles de la Fundació de l’Hospital