Equip de Gestió

És l’òrgan encarregat de dirigir el funcionament diari dels diversos àmbits de la Fundació. Es reuneix, com a mínim, un cop per setmana. Està format per l’administrador, el director general, el director de Serveis Gerontològics i el director de Recursos de la Fundació.

Membres:

Albert Oliver-Rodés Sen. Administrador de la Fundació de l’hospital
Raimon Martinez i Gonzalez , Director General de la Fundació de l’hospital.
Verònica Castells i Ojeda, directora de la Residència de la Fundació de l’Hospital.
Carles Gaya i Cortés, director Financer i de Immobles de la Fundació de l’Hospital