Bases per a l’alienació de c/Tacó, 5

Informe equip arquitectes c/Tacó 5

Bases per a l’alienació de c/Sant Benet, 6

Informe equip arquitectes c/Sant Benet, 6

Protocol per la regulació del procediment d’alienació de bens immobles i altres bens de propietat