1. IT 03 01 Bases Concurs Alienació de Bonaire 24 signat
  2. PG 06 Compres-Proveïdors (v3)
  3. Subhasta de l’immoble del carrer Bonaire, número 24
  4. Plànol del local del carrer Bonaire, número 24
  5. Plànol del primer pis del carrer Bonaire, número 24
  6. Subhasta de l’immoble del carrer Marià Carbonell i Llopis, número 2
  7. Plànol de l’immoble del carrer Marià Carbonell i Llopis, número 2
  8. Bases de participació per a l’alienació de l’immoble del carrer Bonaire, número 24 ( 1r 2a)
  9. Bases de participació per a l’alineació de l’immoble del carrer Cardenal Vidal i Barraquer, número 39 (2n C)
  10. Taxació de l’immoble del carrer Bonaire, número 24
  11. Taxació de l’immoble del carrer Cardenal Vidal i Barraquer, número 39