1. IT 03 01 Bases Concurs Alienació de Bonaire 24 signat
  2. PG 06 Compres-Proveïdors (v3)
  3. Subhasta de l’immoble del carrer Bonaire, número 24
  4. Plànol del local del carrer Bonaire, número 24
  5. Plànol del primer pis del carrer Bonaire, número 24
  6. Subhasta de l’immoble del carrer Marià Carbonell i Llopis, número 2
  7. Plànol de l’immoble del carrer Marià Carbonell i Llopis, número 2