La Comissió Permanent

És un òrgan consultiu, segons marquen els Estatut de la Fundació, que té la missió de controlar i orientar la gestió ordinària dels diferents àmbits de la institució. Es reuneix un cop al mes amb caràcter ordinari. A les reunions de la Comissió Permanent també hi poden assistir, si l’administrador ho creu necessari, el director General, la directora de la Residencia i el Director Financer i immobles de la Fundació.

Membres actuals:

Albert Oliver-Rodés Sen administrador de la Fundació
Ignacio José Benazet Navarro, representant veïnal
Fernando Emigdio Herraiz Philip, representant veïnal
Ignasi Rubi i Gonzalez, regidor de l’Ajuntament de Sitges.
Julia Vigó Pascual, regidora de l’Ajuntament de Sitges.