La Comissió Permanent

És un òrgan consultiu, designat pel Patronat de la Fundació, que té la missió de controlar i orientar la gestió ordinària dels diferents àmbits de la institució. Es reuneix un cop al mes amb caràcter ordinari i quan l’administrador o alguns dels membres ho sol·licita de forma extraordinària.
Està format per cinc persones: l’administrador, els representants veïnals del Patronat i el secretari de la Fundació. A les reunions de la Comissió Permanent també hi poden assistir, si l’administrador ho creu necessari, el director General, el director de Serveis i el director de Recursos de la Fundació.

Membres actuals:
Fernando Herraiz i Philip, administrador de la Fundació de l’Hospital.
Ignacio José Benazet Navarro, representant veïnal.
Helios-Heráclito Ameal i Miranda, representant veïnal.
Fernando Emigdio Herraiz Philip, representant veïnal.
Xavier Nin i Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Sitges.
Mireia Rossell i Pascual, regidora de l’Ajuntament de Sitges.